Skip to main content

Jak uzyskać pozwolenie do celów sportowych

By 4 maja 201610 lipca, 2023instrukcje i poradniki

Jak zdobyć pozwolenie na broń sportową do celów sportowych – szczegółowy poradnik krok po kroku.

Pozwolenie “do celów sportowych” wymaga przynależności do klubu sportowego zrzeszonego w PZSS – Polski Związek Strzelectwa Sportowego. NTS jest takim klubem a przynależność do Stowarzyszenia jest ważnym formalno prawnym wymogiem do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Aby mieć pozwolenie „sportowe” trzeba uzyskać tzw. Patent i Licencję PZSS. Aby utrzymać to pozwolenie wymagane jest też regularne uczestnictwo w zawodach (przynajmniej 4 konkurencje dla broni którą wybierzesz jako główną w swojej karierze sportowej, i 2 konkurencje w ciagu roku per każdy pozostały rodzaj broni na którą masz pozwolenie sportowe (do wyboru: pistolet, karabin, broń gładkolufowa). Razem jest to 8 konkurencji rocznie w których trzeba brać udział aby móc odnowić Licencję. I tak corocznie.

Plusy: Pewną zaletą tego pozwolenia jest możliwość noszenia przy sobie załadowanej broni. W wypadku pozwolenia kolekcjonerskiego, można ją mieć w kaburze, ale magazynek z amunicją musi być osobno. Co prawda nie ma faktycznego powodu by nosić przy sobie załadowaną broń i jest to w praktyce dosyć uciążliwe, ale warto o tym wiedzieć.

Minusy: Konieczność corocznego odnawiania Licencji PZSS, konieczność regularnego uczestnictwa w zawodach, i tak jak w pozwoleniu kolekcjonerskim konieczność zdania egzaminu w celu otrzymania Patentu i Licencji. Egzamin zdaje się przed PZSS a nie przed Policją i kosztuje on 400 zł. W wypadku nie uczestniczenia w wymaganych zawodach w ciagu roku, trzeba ponownie zdawać egzamin co wiąże się z kolejnymi kosztami. Dodatkowo jeśli przez nieuwagę lub brak czasu nie zdążymy wystartować w 8 zawodach rocznie, nie będziemy mieli możliwości przedłużenia licencji zanim ponownie nie zdamy egzaminu. A brak licencji wymaganej by posiadać pozwolenie do celów sportowych może rozpocząć procedurę odebrania pozwolenia na broń do celów sportowych. Policja sprawdza stan faktyczny prosząc PZSS i kluby sportowe o informacje kto licencje na dany rok posiada a kto nie. Minusem jest też to, że ponieważ przyjęło się, że ilość sztuk broni na pozwoleniu sportowym jest związana z aktywnością sportową strzelca w zawodach (a zazwyczaj początkujący strzelec sportowy ma na koncie tylko kilka pierwszych startów w zawodach), takie pozwolenie dostaje się zazwyczaj na początku tylko na 2-3 sztuki broni. Aby zwiększyć ilość na pozwoleniu (kiedy już kupi się pierwszy pistolet i karabinek i wyczerpie miejsca na pozwoleniu), trzeba ponownie wnosić podanie, i uzasadnić je kolejnymi startami – aktywnością sportową.

Wszystkie kroki szczegółowo
:

KROK 1 – Członkostwo w sportowym klubie strzeleckim.

Zapisz się do stowarzyszenia NTS oraz klubu sportowego NTS opłać składki:

– dokonaj wpłaty wpisowego (opłata jednorazowa100 zł) oraz opłać składkę członkowska na dany rok (opłata roczna 100 zł)

– dokonaj wpłaty za przynależność do sekcji sportowej PZSS (opłata roczna 100 zł)

KROK 2 – Naucz się strzelać i przygotuj do egzaminu na patent strzelecki.

Naucz się przepisów i skorzystaj z naszych szkoleń przygotowujących do egzaminu na Patent i Licencję- materiały do nauki można pobrać poniżej. W kolejnym kroku przystąp do kursu przygotowującego do egzaminu na patent strzelecki. Kurs taki można odbyć w NTS po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem klubu Pawłem Wisławskim (sport@nts.edu.pl).

 • Warunkiem przystąpienia do kursu jest dokonanie wszystkich wymaganych opłat.
 • Warunkiem umożliwiającym wnioskowanie o Patent Strzelecki jest 1 miesięczny staż w klubie sportowym oraz ukończenie kursu przygotowującego do egzaminu na paten.
 • Osoby posiadające uprawnienia Instruktora Strzelectwa Sportowego zwolnione są z obowiązku odbywania kursu przygotowującego do egzaminu na patent.

KROK 3 – Egzamin na Patent strzelecki PZSS

patent

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną. Zaświadcza także o posiadaniu kompetencji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Patent strzelecki uprawnia do:

 • Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany;
 • Ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym;
 • Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego;
 • Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie Ustawy o broni i amunicji.

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

 • ukończenie przez wnioskodawcę 18 tego roku życia;
 • przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy;
 • złożenie organizatorowi egzaminu prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego podpisanego przez kierownika klubu sportowego NTS Pawła Wisławskiego (sport@nts.edu.pl) wraz z kopią opłaty oraz zaświadczeniem lekarskim w zakresie przeciwskazań do uprawienia sportów strzeleckich (zazwyczaj możliwe do uzyskania w trakcie egzaminów- należy potwierdzić u organizatora)
 • zdanie egzaminu na patent strzelecki.

Egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru (10 pytań) i obejmuje:

 • przepisy ustawy o broni i amunicji;
 • rozporządzenia dotyczące przechowywania i transportowania broni;
 • przepisy dotyczące konkurencji sportowych PZSS,
 • zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 • budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej i amunicji;
 • znajomości przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

 • Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 • Sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią oraz sprawdzian strzelecki

Terminy i miejsca organizacji egzaminów na patent strzelecki dostępne są na portalu PZSS. Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo które stanowi element nadrzędny nad celnością oddawanych strzałów. Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł.
Koszt jest taki sam niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin, warto więc za jednym razem podejść do egzaminu we wszystkich kategoriach, t.j. pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Nie ma możliwości późniejszego „rozszerzenia” patentu. Jeżeli będziemy chcieli dodać sobie kolejne dyscypliny, to trzeba będzie ponownie zdać cały egzamin. Za dodatkową opłatą 60zł możecie otrzymać patent w formie „plastikowej karty”- co do niczego się nie przydaje ale dodaje lansu. Patent zostanie wysłany pocztą na Twój adres zamieszkania.

KROK 4 – Licencja

Licencawz1

W celu uzyskania licencji musisz złożyć wniosek za pośrednictwem portalu PZSS i wydrukować oraz podpisać jego papierową wersję, którą wraz z dowodem opłaty za licencje zawodniczą 50zł  (dokonaną na konto NTS) przesłać do kierownika klubu sportowego NTS (sport@nts.edu.pl). Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok. Do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach. Cztery starty dla dyscypliny wiodącej (najczęściej pistolet), po dwa starty w pozostałych dyscyplinach (karabin i strzelba). Razem należy wystartować osiem razy, co często da się zrealizować jadąc na jakieś większe zawody dwa razy w ciągu roku. Przykładowo, jeżeli w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach:

 • Pistolet sportowy (PSP 10, PSP 20)
 • Pistolet centralnego zapłonu (PCZ10 i PCZ20)
 • Karabin sportowy (KSP10)
 • Karabin centralnego zapłonu (KCZ10)
 • Strzelba gładkolufowa (SP5)

Oznacza to, że mam 4 starty w dyscyplinie pistolet, 2 starty w dyscyplinie karabin oraz jeden start w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Wystarczy kolejny udział w zawodach w konkurencji strzelba gładkolufowa aby mieć wystarczającą ilość startów do przedłużenia licencji. Wniosek na licencję zawodniczą najlepiej jest złożyć zaraz po otrzymaniu patentu strzeleckiego. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, żeby nie wyrabiać licencji pod koniec roku, ponieważ otrzymując licencję np. w listopadzie, możemy nie dać rady wyrobić niezbędnej ilości startów aby ją przedłużyć na rok kolejny.

KROK 5 – Skompletowanie dokumentów (patent i licencja / zaświadczenie z NTS / badania lekarskie)

 1. a) Patent i Licencja PZSS: PZSS działa w miarę sprawnie przy wydawaniu dokumentów, ale będzie trzeba poczekać kilka tygodni na wystawienie patentu i licencji.
 2. b) Zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego: otrzymasz zaświadczenie z NTS o przynależności do klubu sportowego. 
Zaświadczenie o członkostwie w klubie jest jedną z rzeczy wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”.
 3. c) Zaświadczenie od lekarza i psychologa: idź do lekarza sportowego i psychologa. Można swobodnie w internecie wyszukać „badania na pozwolenie na broń” w Twoim mieście. Badania kosztują około 300-400 zł.  Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące, dlatego nie można tego terminu przeciągnąć i trzeba złożyć podanie o pozwolenie w czasie gdy są ważne. Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.

KROK 6 – Zbieranie startów w zawodach (nieobowiązkowy)

Nie jest to konieczne bo nawet osoba która dopiero rozpoczyna swoją pasję strzelecką jako sportowiec dostanie w 100% pozwolenie na broń. Kwestia tylko na ile sztuk broni. W zależności od województwa, Policja uzależnia ilość jednostek broni, na które wyda pozwolenie, od ilości startów w zawodach lub konkurencji, w jakich się startowało. Im więcej startów i konkurencji, tym więcej jednostek broni można będzie dostać. Przykładowo, w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie pozwolenie na broń sportową do celów sportowych dostaniemy na X+1 jednostek centralnego zapłonu / bocznego zapłonu / gładkolufowej, gdzie X to ilość konkurencji danego typu, w jakich braliśmy udział. 
Konkurencje są różne, np. pistolet sportowy szybki, pistolet sportowy 10 strzałów, pistolet sportowy 20 strzałów itp. To wszystko są różne konkurencje, mimo że na ten sam typ broni. Dlatego też warto dowiedzieć się w swoim Wydziale Postępowań Administracyjnych o to, w jaki sposób określają ilość jednostek broni, na które wydają pozwolenie. Jeżeli ilość zależy od ilości startów lub konkurencji, trzeba po prostu pojeździć na zawody i uzbierać starty i konkurencje.

 

KROK 7 – Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń.

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji wskazuje: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń. Jeżeli spełniamy powyższe kryteria, opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań do wydania nam pozwolenia na broń. Organy Policji mogą natomiast ograniczyć ilość jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie w przypadku braku szczegółowego uzasadnienia potrzeby posiadania każdej wnioskowanej jednostki. Dlatego warto dokładnie rozpisać ile jednostek chcemy i do jakich konkurencji planujemy ją wykorzystywać. Tak przygotowany dokument wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA. Decyzja zostanie wydana w ciągu 1-2 miesięcy. Warto do wniosku o pozwolenie dopisać prośbę o dopuszczenie do broni „na świadectwo”. Kosztuje 10zł, a możemy wtedy przemieszczać się z bronią pożyczoną od dowolnego klubu lub stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową.
 2. Kopia patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu).
 3. Kopia licencji (oryginał do wglądu).
 4. Oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego lub poświadczona za zgodność kopia
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego lub poświadczona za zgodność kopia
 6. Oryginał zaświadczenia psychologicznego lub poświadczona za zgodność kopia
 7. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta.
 8. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.
 9. Wykaz startów wydany przez kluby sportowe, w których startowaliśmy w zawodach.

 

 

KROK 8 – Czekaj spokojnie do 2 msc.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na broń, otrzymasz najpierw powiadomienie o rozpoczęciu procedury administracyjnej i wyznaczeniu terminu zakończenia postępowania. Często od razu „ze względu na skomplikowany charakter sprawy” wyznaczany są dłuższy termin (około 2 miesiące). W trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego Twojego pozwolenia na broń organ Policji sprawdza niekaralność i opinie w miejscu zamieszkania, a niekiedy miejsce przyszłego przechowywania broni.

 

PODSUMOWUJĄC

 1. Zapisujesz się do klubu NTS i dokonujesz stosownych opłat
 2. W trakcie 3 miesięcznego stażu odbywasz kurs przygotowujący na patent strzelecki oraz uczysz się do egzaminu.
 3. Wysyłasz do kierownika klubu sportowego NTS wniosku na Patent i dokonujesz wpłaty 400zł na konto PZSS.
 4. Otrzymujesz podpisany wniosek i udajesz się z nim oraz kopią opłaty na egzamin, po zdaniu którego czekasz na patent strzelecki.
 5. Po otrzymaniu patentu strzeleckiego dokonujesz wpłaty na konto PZSS 50zł tytułem uzyskania licencji. Wysyłasz kopię patentu oraz kopię wpłaty na skrzynkę kierownika klubu sportowego, który wystąpi o Twoją licencję zawodniczą.
 6. Klub NTS wysyła do Ciebie licencję i zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego.
 7. Robisz badania lekarskie.
 8. Składasz wszystkie wymagane dokumenty do WPA
 9. Otrzymujesz decyzję na posiadanie broni- pozwolenie na broń

 

Ważne linki i materiały: