Skip to main content

20 kwietnia 2024 r. Zawody Strzeleckie na strzelnicy S.H. Security

By 12 kwietnia 2024Aktualności, Blog

I. Organizator
Zawody organizowane są przez NADWIŚLAŃSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE
oraz S.H. SECURITY
e-mail: strzelnica@shsecurity.pl tel.: +48 512 805 910
II. Cel Zawodów
Celem zawodów jest popularyzacja sportu strzeleckiego, integracja środowisk
strzeleckich oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację
sportową.
III. Miejsce i termin zawodów
Zawody odbywają się 20 kwietnia 2024r. na strzelnicy S.H. Security pod adresem:
08-480 Kochów, gmina Maciejowice.
• Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00 (ostatnie zapisy: godz. 14:30).
• Zakończenie zawodów: godz. 15.00.
IV. Konkurencje
1. Pistolet sportowy 10 (Psp10) – Konkurencja 10-strzałowa
• Broń – pistolet bocznego zapłonu o kal. 22LR
• Odległość – 25 m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
• Czas – 3 + 10 min
• Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
2. Pistolet sportowy 10 z 13 (Psp10z13) – Konkurencja 13-strzałowa
• Broń – pistolet bocznego zapłonu o kal. 22LR, z mechanicznymi przyrządami
celowniczymi
• Odległość – 25 m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 13 z czego do wyniku zaliczane jest 10 najlepszych

• Czas – 13 min
• Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
3. Pistolet centralnego zapłonu(Pcz10)– Konkurencja 10-strzałowa:
• Broń – pistolet centralnego zapłonu o kal. do 9 mm
• Odległość – 25 m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
• Czas – 3 + 10 min
• Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
4. Pistolet centralnego zapłonu (Pcz10z13)– Konkurencja 13-strzałowa:
• Broń – pistolet centralnego zapłonu o kal. do 9 mm
• Odległość – 25 m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 13 z czego do wyniku zaliczane jest 10 najlepszych
• Czas – 13 min
• Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
5. Karabin sportowy(Ksp10) – Konkurencja 10-strzałowa:
• Broń – karabinek bocznego zapłonu o kal. 22LR, z mechanicznymi
przyrządami celowniczymi
• Odległość – 25 m
• Tarcza – tarcza KBKS
• Ilość strzałów – 3 próbnych + 10 ocenianych
• Czas – 3 + 10 min
• Postawa – stojąc
6. Karabin centralnego zapłonu (Kcz10) – Konkurencja 10-strzałowa:
• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 7,62×39 lub .223 Remington
z mechanicznymi przyrządamicelowniczymi
• Odległość – 100 m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
• Czas – 3 + 10min
• Postawa – leżąc w wykorzystaniem podpórki/bipodu
7. Karabin sportowy„snajper”(Ksp10 snajper) – Konkurencja 10-strzałowa:
• Broń – karabinek bocznego zapłonu o kal. 22LR, z optycznymi przyrządami
celowniczymi (kolimator lub luneta celownicza)
• Odległość – 100 m
• Tarcza – tarcza KBKS

• Ilość strzałów – 3 próbnych + 10 ocenianych
• Czas – 3 + 10 min
• Postawa – leżąc w wykorzystaniem podpórki/bipodu
8. Karabin centralnego zapłonu„snajper” (Kcz10snajper) – Konkurencja
10-strzałowa:
• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 7,62×39 lub .223 Remington
z optycznymi przyrządami celowniczymi (kolimator lub luneta celownicza)
• Odległość – 100 m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
• Czas – 3 + 10min
• Postawa – leżąc w wykorzystaniem podpórki/bipodu
9. Strzelba gładkolufowa 5 (SB5) – Konkurencja 5-strzałowa:
• Broń – strzelba gładkolufowa
• Amunicja – breneka (12/70)
• Odległość – 25 m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 1 próbny + 5 ocenianych
• Czas – 6 min
• Postawa – stojąc
10. Strzelba praktyczna 5z8 (SB5z8) – Konkurencja 8-strzałowa:
• Broń – strzelba gładkolufowa
• Amunicja – breneka (12/70)
• Odległość – 25 m
• Tarcza – TS-2
• Ilość strzałów – 8 z czego do wyniku zaliczane jest 5 najlepszych
• Czas – 3 + 10 min
• Postawa – stojąc

REGULAMIN ZAWODÓW