Informujemy, że wnioski za licencje zawodnicze na 2021 będą składane za pośrednictwem Portalu.

Logowanie do portalu:

https://portal.pzss.org.pl/
Login : adres email podany podczas rejestracji
Hasło: Nr. PESEL

Wniosek o nadanie licencji zawodniczej :

Po złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu, na adres sport@nts.edu.pl należy – przesłać  dowód dokonania opłaty za licencje zawodniczą 50zł oraz dowód opłacenia składek członkowskich.

Opłaty dokonujemy na konto klubu podane na stronie w dziale kontakt.

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej :

Po złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu na adres sport@nts.edu.pl należy przesłać

– skan  własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zaliczeniu obowiązkowej ilości startów z podaniem : daty zawodów , organizatora, nazwy konkurencji lub oświadczenia o odbyciu wymaganych startów do przedłużenia licencji

– dowód dokonania opłaty za licencje zawodniczą (50zł) oraz  opłaty składek członkowskich (200 zł) na konto klubu podane na stronie w dziale kontakt.

Proszę o przesłanie wypełnionego wniosku i opłaty w jednym mailu i proszę o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

BRAK WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW SPOWODUJE BRAK AKCEPTACJI LICENCJI

 

Hasło należy zmienić po pierwszym zalogowaniu sie do portalu, problemy z logowaniem proszę zgłaszać na adres sport@nts.edu.pl

Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają za pośrednictwem Klubów.

Bezwzględnie nie należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.

Wzór wypełnionego wniosku o przedłużenie licencji.

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej do pobrania.