Skip to main content

Wnioski o licencje zawodnicze składa się za pośrednictwem Portalu.

Logowanie do portalu:

https://portal.pzss.org.pl/
Login : adres email podany podczas rejestracji
Hasło: Nr. PESEL

Hasło należy zmienić po pierwszym zalogowaniu sie do portalu, problemy z logowaniem proszę zgłaszać na adres sport@nts.edu.pl

Wniosek o nadanie licencji zawodniczej :

Po złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu, na adres sport@nts.edu.pl należy przesłać  dowód dokonania opłaty za licencje zawodniczą 50zł oraz dowód opłacenia składek członkowskich.

Opłaty dokonujemy na konto klubu
Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
Ul. Żelazna 59 Lok. 203
00-848 Warszawa
Rachunek Bankowy: BGŻ BNP Paribas
70 2030 0045 1110 0000 0404 5200 .

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej :

Po złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu PZSS, na adres sport@nts.edu.pl należy bezwzględnie przesłać:

– skan  własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zaliczeniu obowiązkowej ilości startów z podaniem : daty zawodów , organizatora, nazwy konkurencji lub oświadczenia o odbyciu wymaganych startów do przedłużenia licencji

– dowód dokonania opłaty za licencje zawodniczą (50zł) oraz  opłaty składek członkowskich (200 zł) na konto klubu

– opłata na WMZSS jest pokrywana ze składki sportowej

 

Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
Ul. Żelazna 59 Lok. 203
00-848 Warszawa
Rachunek Bankowy: BGŻ BNP Paribas
70 2030 0045 1110 0000 0404 5200 .

Proszę o przesłanie wypełnionego wniosku i opłaty w jednym mailu i proszę o podpisywanie maili imieniem i nazwiskiem.

BRAK JEDNEGO Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW SPOWODUJE BRAK AKCEPTACJI LICENCJI

 

Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają za pośrednictwem Klubów.

Bezwzględnie NIE należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.

 

Wzór wypełnionego wniosku o przedłużenie licencji.

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej do pobrania.

wniosek-o-przedluzenie-licencji-zawodniczej wersja edytowalna