Skip to main content

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji. Do roku 2011 policja dowolnie decydowała kto może mieć broń. Od marca roku 2011 po zmianie ustawy są konkretne przesłanki które obligują urząd (tzw. Wydział Postępowań Administracyjnych w lokalnej Komendzie Wojewódzkiej Policji lub KSP) do wydania pozwolenia na broń. Dlatego obecnie właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi:

 • mieć ukończone 21 lat;
 • mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • pozytywnie przejść badania zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;
 • mieć pozytywną opinię wydawaną przez dzielnicowego lub komendanta policji.
 • nie być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

 

Kto wydaje pozwoleń na broń?

Pozwolenia na broń wydają Wydziały Postępowań Administracyjnych Policji działające przy Wojewódzkich Komendach Policji lub Oddziały Zandarmerii Wojskowej (w przypadku żołnierzy).

Czy pozwolenie dostają tylko znajomi Komendanta, politycy i myśliwi?

Kiedyś tak było. Od marca 2011 po zmianie Ustawy o Broni i Amunicji policja wydaje pozwolenia na broń po spełnieniu odpowiednich przesłanek. Jeśli przestrzegałeś prawa i jesteś zdrowy psycho-fizycznie, po przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień sportowych lub zdaniu egzaminu przez Policją, na 100% dostaniesz pozwolenie na broń. Zajmie to około 2 miesiące (większość tego czasu to czekanie na decyzję Policji i bedzie kosztować od 1600 do 2000 zł maksymalnie.

Czy a procedura jest długa i trudna?

Nie, nie jest. Wiele się zmieniło i obecnie w praktyce procedura trwa od 1 do 3 miesięcy. To od ciebie zależy jak szybko będziesz sie uwijał z tematem. Jeśli chcesz być strzelcem sportowym   łącznie do 3 miesięcy zajmie Ci zdobycie patentu i licencji PZSS. Jeśli zaczynasz jako kolekcjoner  – po przystąpieniu do Stowarzyszenia i uzyskanie zaświadczenia (wydajemy dokumenty w kilka dni) możesz złożyć wniosek w WPA. Będziesz musiał przejść jeszcze badania (zajmują kilka godzin) a jako kolekcjoner będziesz musiał przejść egzamin przed Policją. Procedura administracyjna trwa od jednego do 2 miesięcy dla każdego rodzaju pozwolenia.

Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?

Pozwolenie na broń w Polsce wydaje się w celach określonych w ustawie i wymienionych poniżej. Ustawa wymienia też ważne przyczyny, którymi można umotywować chęć posiadania broni. W teorii jest to katalog otwarty, czyli można próbować wykazać przyczyny inne niż wymienione, ale w praktyce, jako że będą one poddawane subiektywnej ocenie przez policję, szanse na jej przekonanie mogą być niewielkie.  Ważne jest to że poniższe powody mają wskazane konkretne przesłanki które obligują organ administracji (WPA) do wydania pozwolenia. Cele posiadania broni i ważne przyczyny do wydania pozwolenia to:

 1. ochrony osobistej – czyli do swojej własnej ochrony – stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia (jako jedyne uznaniowe)
 2. ochrona osób i mienia – czyli do ochrony innych – stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia
 3. łowiecki – posiadanie uprawnień do wykonywania polowania
 4. sportowy – udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych (patentu) oraz licencji PZSS
 5. rekonstrukcji historycznych – udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej
 6. kolekcjonerski – udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim
 7. pamiątkowy – udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia
 8. szkoleniowy – posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich

Dla większości zainteresowanych osób najważniejszymi powodami do posiadania broni będzie cel kolekcjonerski i sportowy bo te najłatwiej uzyskać. Procedurę jak zostać strzelcem sportowym znajdziesz tutaj

O jakie pozwolenie na broń wnioskować?

Rekomendujemy pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Pozwolenie uzyskuje się najdalej w 2 miesiące, uzyskuje się pozwolenie na około 10 sztuk broni. Równocześnie proponujemy złożenie wniosku równocześnie na broń sportowa i kolekcjonerską – większa szansa na uzyskania pozwolenia i większa szansa na uzyskanie pozwolenia na odpowiednią ilość egzemplarzy broni, ten sam jednorazowy koszt badań. No i zawsze można zdobyć odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia (patent i licencja)

Jaką broń mogę posiadać?

W zasadzie dowolną broń palną nowoczesną lub historyczną w kalibrze od 5.56 do 12mm. Ustawa o Broni i Amunicji (UoBiA) opisuje dla każdego pozwolenia osobne rodzaje broni, ale ten podział jest sztuczny. Tą samą broń palną (np pistolet glock 9mm czy karabinek AKM (popularnie nazywany Kałsznikow) albo AR15 (popularnie nazywany M16) możesz mieć na pozwolenie sportowe, kolekcjonerskie i wiele innych. A więc: w praktyce będąc sportowcem lub kolekcjonerem możesz posiadać pistolet lub karabinek bocznego zapłonu (np. popularny sportowy kaliber .22LR) w kalibrze do 6mm, pistolet lub karabin w kalibrze do 12mm. Czyli także pistolety w popularnym kalibrze 9mm lub .45 lub karabinki w kalibrach .223 (inaczej wojskowy 5.56) lub 7.62×39 (czyli popularny kaliber AK). Można posiadać karabiny precyzyjne (snajperskie) w kalibrach .308Winchester (czyli wojskowy 7.62) czy też np .338Lapua Magnum. Popularnymi w Polsce karabinkami są cywilne wersje karabinów z rodziny AK/AKM (7.62×39) oraz nowsze wersje -odpowiedniki używanych w wojsku popularnych Beryli w kalibrze .223 (5.56), a także karabinki amerykańskiej rodziny AR15 czyli odpowiedniki wojskowych M16. Możesz też posiadać broń gładkolufową czyli inaczej strzelby. Wybór jest dosyć duży.

Czy mogę posiadać broń automatyczną?

W praktyce nie. Broń automatyczną (strzelającą seriami) – inaczej broń samoczynną mogą posiadać zgodnie z UoBiA posiadacze broni do celów ochrony osób i mienia, lub firmy szkolące firmy ochroniarskie. Ustawa przewiduje także że kolekcjonerzy maja prawo do posiadania broni samoczynnej podobnie jak podmioty wymienione powyżej, jednak toczą się o to spory w Sądach Administracyjnych a Policja na chwilę obecną generalnie ignoruje ten przepis. Główną cecha broni dostępnej realnie dla cywilnych użytkowników jest to, że jest ona samopowtarzalna lub powtarzalna – czyli po naciśnięciu spustu pada tylko jeden strzał.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

W praktyce od 1500 do 2000 zł i to są wydatki związane z szkoleniem,  przynależnością do klubów sportowych lub stowarzyszeń, egzaminami, badaniami psycho fizycznymi oraz samą procedurą administracyjna. Inne są koszty badań w Warszawie a inne w Bydgoszczy, podobnie z klubami i stowarzyszeniami – dlatego są różnice.  Przykładowy koszt broni to około 2.5 tyś zł za pistolet, karabinek Kałasznikow (AKM) kosztuje około 2.5 tyś zł, Karabinek typu AR kosztuje od 4 do 8 tyś zł. Amunicja kosztuje od około 80 gr za nabój (kaliber 9mm) do 1-1.4 zł za naboje do karabinków do AKM lub AR, aż po kilka 3-5-6-7 zł za różne naboje karabinowe.

Jak zostać kolekcjonerem i dlaczego?

Aby uzyskać uprawnienie do posiadania broni do celów kolekcjonerskich trzeba zapisać się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (takim stowarzyszeniem jest NTS) i uzyskać potwierdzenie tej przynależności w postaci zaświadczenia podpisanego przez zarząd stowarzyszenia i poświadczonego statutu. Po przejściu obowiązkowych badań, wywiadu z dzielnicowym i złożeniu podania do WPA należy zdać egzamin przez Policją z zasad posługiwania się bronią i znajomości przepisów. Z egzaminu zwalnia posiadanie uprawnień sportowych czyli patentu i licncji – wtedy egzamin zdaje się w klubie strzeleckim (takim jak NTS). Pozwolenie do celów kolekcjonerskich obejmuje wszystkie rodzaje broni palnej wymienione w ustawie, a równocześnie umożliwia posiadanie nie jednej a wielu sztuk broni. Policja zazwyczaj wydaje zgodę na 5 sztuk broni – w końcu kolekcja musi być jakimś zbiorem a nie jedną czy dwoma egzemplarzami broni.

Jak zostać strzelcem sportowym i dlaczego?

Aby uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych trzeba zapisać się do klubu sportowego zrzeszonego w PZSS – NTS jest takim klubem. Kluby organizują kursy na patent i licencje sportową czyli wymagane do pozwolenia na broń dokumenty. Zdanie egzaminu na patent i uzyskanie licencji zawodniczej zwalnia od obowiązku zdawania egzaminu na Policji. I to jest główny powód do uzyskiwania uprawnień sportowych. Dodatkowo należy zaznaczyć że zdobycie uprawnień zapewnia wyrobienie podstawowych nawyków bezpieczeństwa w zakresie strzelectwa i naukę prawidłowego strzelania.

Jak wygląda egzamin z przepisów i ile kosztuje?

Egzamin obejmuje część teoretyczną – 10 pytań w teście wielokrotnego wyboru. Pytania są proste ale trzeba czytać ze zrozumieniem. W celu przygotowania się należy przeczytać ustawy i rozporządzenia. Część praktyczna to zazwyczaj rozłożenie i złożenie broni oraz strzelania na strzelnicy. Należy podać istotne części broni i zademonstrować jej bezpieczną obsługę – w szczególności kierowanie lufy w bezpiecznym kierunku (należy zapytać który kierunek ustalamy jako bezpieczny) i rozładowanie broni przez dalszą manipulacją. Egzamin przeprowadza się na dostępnej w Policji broni np. Glock 17 lub Walther P99, strzelby Mossberg, karabiny dowolne w posiadaniu Policji. Zwraca się uwagę głównie na bezpieczeństwo, znajomość przepisów, celność w strzelaniu i wynik ma mniejsze znaczenie.

Jak dostać broń do ochrony osobistej?

Nijak. Zapomnij o tym nie dostaniesz broni do celów ochrony osobistej. Pozwolenie na broń do ochrony osobistej dostają politycy, inne osoby które są w stanie przekonać lokalnego Komendanta że faktycznie bardzo potrzebują pozwolenia do ochrony. Nie wiem czy są takie przypadki ale jest jakaś szansa że pozwolenie na broń do ochrony dostanie osoba faktycznie zagrożona. W tej kategorii pozwolenia na broń komendant policji swobodnie i samodzielnie ocenia czy stopień zagrożenia uzasadnia wydanie takiego pozwolenia. Są przypadki policjantów operacyjnych którzy po zakończeniu służby faktycznie zagrożeni ze strony bandziorów nie dostawali tego pozwolenia. Najważniejsze jest to że nie potrzebujesz wcale takiego pozwolenia. Pozwolenie do celów kolekcjonerskich jest równie dobre. Jeśli myślisz o broni jako środku do potencjalnej obrony to pamiętaj że możesz się bronić używając broni posiadanej w dowolnym celu. Nie ma znaczenia czy jest to broń “kolekcjonerska” czy “sportowa” czy do “ochrony osobistej”. Tak jak wspominaliśmy te podziały są sztuczne. Broń kolekcjonerską czy sportową można mieć też przy sobie np nosząc pistolet w kaburze na pasie. Jest to dosyć uciążliwe dlatego nie polecamy, jednak w zakresie noszenia broni – nie ma istotnych różnic w porównaniu do broni do celów ochrony osobistej

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Żeby zostać członkiem Towarzystwa Strzeleckiego musisz wypełnić deklaracje członkowską. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej w formie elektronicznej i wyborze poziomu członkostwa (Sympatyk lub Członek Stowarzyszenia) poprosimy Cię o potwierdzenie tej deklaracji i opłatę wpisową przelewem. Opłata wpisowa jest jednorazowa i wynosi 100 zł, a składka członkowska wynosi 100 zł rocznie. Pamiętaj że angażując się i świadcząc pracę dla Stowarzyszenia możesz zostać zwolniony z opłaty wpisowej i składek. Po potwierdzeniu członkostwa przez Zarząd NTS (robimy to w dużym stopniu automatycznie. Nie ma tu członków wprowadzających, okresów stażu, obowiązkowych płatnych strzelań itd) otrzymasz legitymacje i odpowiednie zaświadczenie. Zapoznaj się z nasza działalnością, spotkaj się z nami na najbliższym spotkaniu członków, przeczytaj Statut Stowarzyszenia i wypełnij dokładnie poniższą deklaracje członkowską na stronie https://nts.edu.pl/zapisz-sie/. Skontaktujemy się z Tobą i przeprowadzimy przez proces rejestracji. Po zakończeniu procesu rejestracji, opłaceniu opłaty członkowskiej i składki (jeśli wymagana) podejmujemy decyzję o przyjęciu Ciebie w poczet członków Towarzystwa Strzeleckiego  w terminie 7 dni(średnia), czasami niestety trochę dłużej, a ty otrzymasz po zgłoszeniu zapotrzebowania na maila kontakt@nts.edu.pl zaświadczenie o członkostwie, najlepiej w momencie składania dokumentów do WPA.

Co daje członkostwo w Stowarzyszeniu?

Prawo do posiadania broni w Polsce nabywa się po spełnieniu przesłanek które obligują organ administracji do wydania pozwolenia. Jedną z ważnych przesłanek posiadania broni jest przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Równocześnie ustanie przynależności do stowarzyszenia jest przesłanką do cofnięcia tego pozwolenia. Dlatego członkostwo jest ważną przesłankę do wydania pozwolenia na broń. Poza powyższym członkostwo w Stowarzyszeniu zapewnia:

 1. konsultacje i doradztwo w zakresie broni / strzelectwa i odpowiednich przepisów prawa. Konsultacja obejmuje niezobowiązujące doradztwo, w żadnym wypadku nie oznacza profesjonalnej pomocy prawnej. W wypadki spraw wymagających wsparcia radcy prawnego wskazujemy prawnika – specjalistę w zakresie strzelectwa który pomoże w preferencyjnej stawce dla członków towarzystwa strzeleckiego.
 2.  specjalne warunki wśród Partnerów NTS Pozyskujemy dla was dodatkowe upusty od firm prowadzących sprzedaż broni i akcesoriów strzeleckich. Możecie tez liczyć na lepsze oferty na Strzelnicach Partnerskich Stowarzyszenia.
 3. możliwość udziału w spotkaniach Stowarzyszenia i strzelania z wyjątkowych, rzadkich egzemplarzy broni. W tym z historycznych lub rzadkich egzemplarzy kolekcjonerskich. Postaramy się na każdym spotkaniu zaprezentować coś unikalnego. Zarówno te nowe, dopiero pokazujące się na rynku modele broni, jak też egzemplarze broni które mają swoją długą historię. Postaramy się pokazać wam też piękno sportu strzeleckiego w każdej z konkurencji.

Ile kosztuje członkostwo

Jest wiele stowarzyszeń strzeleckich i kolekcjonerskich także w woj. Mazowieckim gdzie składka jest zaporowa i wynosi kilkaset złotych, wpisowe od kilkuset złotych do tysiąca, a żeby przystąpić czeka się pół roku, lub trzeba mieć 2 osoby „wprowadzające” i zaświadczenie od obojga dziadków. Nie o to chodzi. Założyliśmy Stowarzyszenie po to by działać dla strzelectwa i obronności Polski a nie żeby zbijać kabzę opłatami po kilkaset złotych. Dlatego żeby zostać Sympatykiem lub Członkiem należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia opłatę wpisową. Opłata wpisowa jest jednorazowa i wynosi 100 zł. Członkowie Stowarzyszenia płacą dodatkowo składkę członkowską która wynosi 100 zł rocznie. Angażując się i świadcząc pracę dla Stowarzyszenia możesz zostać Członkiem Wspierającym i nie płacić żadnych składek. Wystarczy wypełnić formularz na stronie aby rozpocząć z nami.

 

Jakie są wymogi wobec członków i sympatyków?

Zgodnie ze statutem Sympatykiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wypełniła deklaracje członkowską do Stowarzyszenia drogą pisemną lub elektroniczną i zaakceptowała statut i cele Stowarzyszenia. Członek opłaca dodatkowo składkę członkowską. Podstawowymi obowiązkami członków Stowarzyszenia są:

 • a) Przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i innych wydawanych przez nie przepisów oraz regulaminów, a także dobrych obyczajów i zasad etyki, w szczególności zasady fair play;
 • b) Wspieranie działalności i prac Stowarzyszenia;
 • c) Branie czynnego lub biernego udziału w organizowanych przez Stowarzyszenia aktywnościach;
 • d) W miarę indywidualnych możliwości świadczenie wzajemnej pomocy organizacyjnej i szkoleniowej członkom Stowarzyszenia;
 • e) Udział w obradach Walnego Zebrania Członków i pracach zespołów roboczych powołanych przez władze Stowarzyszenia;
 • f) Nie naruszanie solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia;
 • g) Regularne opłacanie składek członkowskich;
 • h) Dbanie o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione;
 • i) Dbanie o dobry wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia;

Obowiązkiem członka wspierającego jest czynny udział w pracach i aktywnościach Stowarzyszenia oraz inicjatywa mająca na celu wspieranie celów Stowarzyszenia. A tak realnie wymagamy tylko 3 rzeczy:

 1. zaangażowania w prace  i działalność Stowarzyszenia.
 2. zapraszania do Towarzystwa Strzeleckiego przyjaciół i znajomych
 3. promowania strzelectwa i wyszkolenie strzeleckiego.
 4. a jeśli nie pracujesz z nami w pocie czoła to raz na rok składki.

.

Gdzie mogę was spotkać?

Świetne pytanie! Stowarzyszenie to ludzie którzy znają się, spotykają, działają i szkolą się razem! Przywilejem członków NTS jest możliwość udziału w spotkaniach Stowarzyszenia i strzelania z wyjątkowych, rzadkich egzemplarzy broni – w tym z historycznych lub rzadkich egzemplarzy kolekcjonerskich. Postaramy się na każdym spotkaniu zaprezentować coś unikalnego. Zarówno te nowe, dopiero pokazujące się na rynku modele broni, jak też egzemplarze broni które mają swoją długą historię. Postaramy się pokazać wam też piękno sportu strzeleckiego w każdej z konkurencji. Członkowie NTS mogą też brać udział w szkoleniach Stowarzyszenia. Szkolenia NTS prowadzone są w sposób niekomercyjny dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Obejmują zarówno szkolenia wprowadzające w świat strzelectwa dla początkujących osób które nie miały styczności z bronią lub daną dyscypliną strzelecką, jak i szkolenia profesjonalne mające na celu utrwalenie konkretnego zakresu lub nawyku. Szkolenia prowadzone są po kosztach przez Instruktorów Strzelectwa będących członkami Stowarzyszenia. Będziemy zapraszać na spotkania nasze, naszych partnerów i przyjaciół. Po prawej stronie zobaczysz aktualne spotkania NTS. Zapraszamy na spotkania organizacyjne / projektowe / szkolenia i treningi oraz zawody. Jeśli jesteś z nami lub dopiero planujesz dołączyć – przyjdź koniecznie na któreś z poniższych wydarzeń.

Mam pomysł – gdzie się zgłosić?

Jeśli masz pomysł, jeśli powinniśmy zająć się  jakimś tematem – odezwij się do nas koniecznie! Skorzystaj z formularza kontaktowego, wyślij email na kontakt@nts.edu.pl lub znajdź odpowiednią osobę na stronie zespół : https://nts.edu.pl/zespol/ i odezwij się do niej bezpośrednio.

Jakie przepisy regulują posiadanie broni palnej w Polsce?

Podstawowe akty prawne dotyczące posiadania broni w Polsce to:

 • Podstawowym aktem prawnym dotyczącym posiadania broni w Polsce jest Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (często skracany jako UoBiA), ostatnio nowelizowana w 2011 r. Dodatkowo istotne jest kilka rozporządzeń i 2 ustawy (odpowiednio dla sportowców i myśliwych):
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
 • Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej
 • Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym
 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
 • Ustawa o sporcie
 • Prawo Lowieckie

 

broń kolekcjonerska to broń ‘zdezaktywowana’ nie strzelająca?

Nie. Broń do celów kolekcjonerskich to sprawna, pełnowartościowa broń. Nie po to broń kolekcjonujemy żeby ją niszczyć i “dekować”. Broń pozbawiona cech użytkowych to osobna kategoria broni.

Czy można nosić przy sobie broń?

Można z pewnymi wyjątkami. Noszenie broni to zgodnie z ustawą przemieszczanie się z bronią załadowaną, czyli taką która ma magazynek z amunicją podpięty do broni. Obecnie można nosić każdą broń przy sobie w sposób mało widoczny z wyłączeniem broni kolekcjonerskiej lub pamiątkowej. Dlatego broń kolekcjonerską można mieć przy sobie (także w kaburze) i przemieszczać się z nią jednak magazynek z amunicją nie może być podpięty do broni. Generalnie nie rekomendujemy noszenia broni poza sytuacjami gdy wybieramy się na strzelnice, zawody lub pokaz, lub gdy mamy przy sobie inną rozładowaną broń – wtedy interes społeczny wymaga by mieć przy sobie broń palną w stanie bardziej gotowym do użycia. Poza tym z osobistego doświadczenia – noszenie broni jest po prostu niewygodne i wymaga odpowiedniej dyscypliny i ostrożności.

Czy broń można pożyczać?

Tak, ale mogą to robić tylko osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych lub myśliwskich i mogą użyczać broni wraz z amunicją wyłącznie osobom posiadającym pozwolenie do celów sportowych lub myśliwskich – czyli sportowiec może użyczyć innemu sportowcowi lub myśliwemu, a myśliwy innemu myśliwemu lub sportowcowi. Nie wolno użyczać broni posiadanej na pozwolenie do innych celów, a więc do obrony osobistej, kolekcjonerskich, pamiątkowych. Użyczenie broni osobie nieupoważnionej skutkuje cofnięciem pozwolenia.

Czy do broni kolekcjonerskiej można kupować amunicję i z niej strzelać?

Oczywiście że tak! Kiedyś była pozaprawna praktyka w Policji oparta na błędnej treści rozporządzenia i kolekcjoner nie mógł kupować amunicji swobodnie. Ale od 2013 roku takich problemów nie ma, błędne wpisy w książeczkach posiadania broni są wykreślane. Można swobodnie kupować amunicję do posiadanej broni sportowej czy kolekcjonerskiej. Strzelać można rzecz jasna wyłącznie na legalnie działających strzelnicach.

Jakie są zasady przechowywania broni?

Podstawowa zasada dotycząca przechowywania broni i amunicji – należy przechowywać je w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych (art. 32 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Rozwinięcie tej zasady to stwierdzenie, że Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. ( § 5 rozporządzenia MSWiA z z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji). Z powyższego wnikają następujące wnioski:

 1. Musisz trzymać broń w szafie na broń o tzw. klasie S1 Kasetki na broń kosztują już kilkaset złotych, najtańsze szafy na broń długo ok 600-800 zł.
 2. Musisz trzymać broń i amunicje w tych szafach.
 3. Jeśli jesteś kolekcjonerem możesz trzymać broń w gablotach po spełnieniu dodatkowych wymogów.
 4. Możesz broń przechowywać gdziekolwiek. Nie jest określone miejsce przechowywania szafy lub sejfu. Broń trzeba mieć w miejscu zamieszkania, a za miejsce zamieszkania rozumiemy miejscowość w której mieszkasz (nie konkretny lokal). Z reguły przechowuje się szafy na broń w mieszkaniu lub domku jednorodzinnym. Można też przechowywać broń w piwnicy, możne to być twoja szafa S1 w klubie sportowym czy strzelnicy. Nie musi to jednak być mieszkanie posiadacza broni! Może to być u znajomych (w mieszkaniu łowczego z koła łowieckiego), u krewnych. Polecamy stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń idealnie dodatkowo alarmu z monitoringiem.
 5. Klucze do kasety, szafy lub sejfu muszą być tylko w rękach posiadacza broni i nikt nie może mieć do nich dostępu. Oprócz posiadacza broni każda inna osoby jest osobą nieupoważnioną! Nawet współmałżonek, dzieci i inni bliscy. Dlatego też polecamy stosowanie zamków elektronicznych zamiast lub obok fizycznych kluczy. Wyjątki dotyczą osób posiadających pozwolenie na broń myśliwską lub sportową. Wtedy każdy z właścicieli broni „użycza ją temu drugiemu” i w ten sposób w tej samej szafie mogą mieć broń myśliwi, sportowcy.

Mam pozwolenie i broń. Czy mogę zabrać znajomych na strzelanie?

Tak pod warunkiem że strzelanie poprowadzi instruktor strzelectwa lub osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia strzelania. Jeśli nie masz tych uprawnień NIE WOLNO ci użyczać swojej broni osobom postronnym lub prowadzić strzelania! Zawód Instruktora Strzelectwa został ostatnio zderegulowany i jest trochę łatwiej uzyskać to uprawnienie. Najszybszym natomiast sposobem na uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć jest kurs na uprawnienie “prowadzącego strzelanie” Kursy takie są prowadzone stosunkowo regularnie. Pamiętaj  że prowadzenie strzelania wymaga szczególnej uwagi i ostrożności, szczególnie gdy osoba pierwszy raz styka się z bronią, a jako prowadzący strzelanie jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych osób i osób postronnych na strzelnicy

Czy w Polsce można posiadać legalnie broń bez pozwolenia?

Tak, jest katalog broni, do której nabywania i posiadanie nie jest potrzebne pozwolenie, są to:

 • – przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu nieprzekraczającej 10 mA;
 • – ręczne miotacze gazu obezwładniającego;
 • – broń palna rozdzielnego ładowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz replik tej broni – inaczej broń czarnoprochowa
 • – broń palna alarmowa o kalibrze do 6 mm.

Dodatkowo broń niewymagająca pozwolenia przy zakupie, ale wymagająca późniejszej rejestracji na policji:

 • – broń palna pozbawiona cech użytkowych;
 • – broń pneumatyczna (wiatrówki powyżej 17 J)

W przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych warunkiem rejestracji jest posiadanie ukończonych 18 lat. Broń pneumatyczna wg ustawy są to wiatrówki o energii początkowej pocisku przekraczającej 17 J. Warunkami ich rejestracji jest ukończone 18 lat oraz przedstawienie orzeczenia od lekarza i psychologa i informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie było się skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.

Czy broń czarnoprochową może kupić każdy bez pozwolenia?

Zgodnie z treścią przepisu przytoczonego powyżej każdy kto ukończył 18 lat może kupić swobodnie broń czarnoprochową. Taka broń w rozumieniu przepisów to “broń palna rozdzielnego ładowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz replik tej broni – inaczej broń czarnoprochowa”. Dlatego w sklepach także internetowych i serwisach aukcyjnych od wielu lat jest  szeroki wybór replik broni historycznej wykonanej w oryginale przed rokiem 1850 , dostępnej BEZ ZEZWOLENIA. Broń ta zdawała doskonale egzamin ponad 100 lat temu i przy obchodzeniu się z nią obowiązują te same zasady bezpieczeństwa. Jej sprzedaż nie jest nigdzie rejestrowana dlatego estymuje się że setki tysięcy replik historycznych rewolwerów i karabinów są w posiadaniu obywateli. Jak widać nie słyszymy o napadach na banki czy przestępstwach wykonywanych przez posiadaczy takiej broni. Stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem niektórych polityków i policji że stosunkowo łatwy dostęp do broni w Polsce spowoduje wzrost przestępczości.

Co to jest broń palna pozbawiona cech użytkowych?

Jest to broń palna, która została pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego do wytwarzania broni przedsiębiorcę, zgodnie z oficjalną specyfikacją techniczną. Pozbawienie cech użytkowych dotyczy wszystkich istotnych części broni (szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy) w zakresie, w którym przywrócenie ich funkcjonalności jest niemożliwe. Broń palną pozbawioną cech użytkowych zostaje stosownie oznakowana oznaczeniami CLK (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne). Do zakupu broni pozbawionej cech użytkowych nie jest potrzebne pozwolenie, lecz wymagana jest jej rejestracja na policji, aby to zrobić należy:

 • – mieć ukończone 18 lat
 • – przedstawić dowód zakupu
 • – przedstawić potwierdzenie pozbawienia cech użytkowych (dostajemy je od sprzedającego).

Na rejestrację jest 5 dni od dnia nabycia. Po zarejestrowaniu policja wydaje kartę rejestracyjną broni pozbawionej cech użytkowych.

Co to jest broń pneumatyczna?

Wg ustawy są to wiatrówki o energii początkowej pocisku przekraczającej 17 J, czyli wiatrówki o energii pocisku poniżej tej granicy nie są w myśl ustawy bronią i żadne regulacje ich nie dotyczą.  Do zakupu broni pneumatycznej nie jest wymagane pozwolenie, ale wymagają one rejestracji na policji, która obłożona jest dodatkowymi warunkami:

 • – posiadanie skończonych 18 lat
 • – przedstawienie orzeczenia od lekarza i psychologa stwierdzającego nie posiadanie zaburzeń psychologicznych, psychiatrycznych oraz nie bycie uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych
 • – przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie było się skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.

Na rejestrację jest 5 dni od dnia nabycia. Podczas rejestracji policja wydaje kartę rejestracyjną broni pneumatycznej.

jak zadać dodatkowe pytania?

Po prostu skorzystaj z formularza kontakt lub wyślij zapytanie na kontakt@nts.edu.pl