Skip to main content

NTS jest klubem sportowym (licencja LK1159) zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego.

Zakaz zapisywania kilku osób na jeden adres mailowy

Członkiem klubu sportowego NTS mogą być wyłącznie członkowie Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
W związku z powyższym członkostwo w klubie można uzyskać na dwa sposoby:

 

  1. Uzyskać członkostwo w Stowarzyszeniu Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie deklarując w formularzu (ZAPISZ SIĘ)  chęć przystąpienia do sekcji sportowej.

formularz_sport

2. Uiścić składkę członkowską do klubu 100zł.

Nie można zostać członkiem klubu sportowego NTS bez przynależności do Stowarzyszenia Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie, nie mniej niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość uzyskania pozwolenia na broń zarówno do celów sportowych jak i sportową do celów kolekcjonerskich bez konieczności zdawania egzaminu na policji i ponoszenia dodatkowych kosztów (posiadają patent i licencję).