Skip to main content

SKŁADKI ROCZNE

Członkiem KLUBU SPORTOWEGO NTS mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia NADWIŚLAŃSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE. W związku z powyższym członkostwo w KLUBIE SPORTOWYM NTS wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowej składki 100zł na którą składają się w większości opłaty zawodnika jakie NTS wnosi do PZSS.

Opłata członkowska do KLUBU SPORTOWEGO NTS dla osób bez zniżek  wynosi 200zł na rok (100zł członkostwo w Stowarzyszeniu NTS + 100zł członkostwo w klubie sportowym NTS + jednorazowe wpisowe wynosi 100 zł).

Składkę roczną z tytułu przynależności do Wojewódzkiego oddziału PZSS pokrywa KLUB SPORTOWY NTS.

 

EGZAMINY

  1. Kurs przygotowujący do egzaminu na PATENT STRZELECKI- informacje o terminach i opłatach są publikowane na strone NTS
  2. Egzamin na PATENT STRZELECKI- 400zł płatne na konto PZSS

 

LICENCJA ZAWODNICZA

  1. Opłata za wydanie licencji zawodniczej- 50zł płatne na konto NTS
  2. Opłata za przedłużenie licencji zawodniczej na kolejny rok- 50zł płatne na konto NTS

AKTUALNY LINK DO OPŁAT PZSS