Skip to main content

Aby uzyskać paten strzelecki należy spełnić wymogi stawiane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego:

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

  1. Ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia
  2. Przynależność wnioskodawcy do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  3. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzonego rzez:
   – lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa
   – kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego do PZSS od co najmniej 1 miesiąca oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu wstępnym.
  1. Zdanie egzaminu przed komisją PZSS

Wniosek na patent strzelecki generujemy po zalogowaniu się na swoje konto na portalu PZSS ->  http://portal.pzss.org.pl/

Terminy egzaminów na patent strzelecki w PZSS: http://www.pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow

Po zdanym egzaminie na patent strzelecki  i otrzymaniu decyzji , można wystąpić o nadanie licencji zawodniczej , uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu strzeleckiego. Patent zostanie udostępniony do pobrania / wydrukowania za pośrednictwem portalu.

Hasło należy zmienić po pierwszym zalogowaniu sie do portalu, probelmy z logowaniem proszę zgłaszać na adres sport@towarzystwostrzeleckie.org

Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają za pośrednictwem Klubów.

Bezwzględnie nie należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.

Logowanie do portalu:

https://portal.pzss.org.pl/

Login : adres email podany podczas rejestracji

Hasło: Nr. PESEL