Skip to main content

Weryfikacja członków stowarzyszenia.

By 31 października 2020Aktualności

Szanowni członkowie stowarzyszenia.

Teraz informacja odnośnie kwestii organizacyjnych.

Stworzona została autorska baza członków, wszystko w jednym miejscu. Celem lepszej organizacji.

Teraz przystępujemy do weryfikacji składek i uzupełniania danych w bazie których czasami brakuje, jak np. pesel.

Jest to część składowa w przypadku konieczności wystawienia zaświadczenia o przynależności do WPA.

Będziemy niektórych z was prosić o nadesłanie konkretnych informacji czy potwierdzeń opłat za składki, jeśli nie będziemy w stanie ustalić tego we własnym zakresie. Często jest tak, że opisujecie przelewy na zasadzie „Składka kolekcjonerska 2020” z konta firmowego lub innej osoby. Wtedy nie jesteśmy w stanie przypisać tego konkretnej osobie. Danych o zatrudnieniu nie zbieramy. Odnośnie nadawania numerów klubowych, najpierw zweryfikujemy bazę od końca. Potem dopiero dokonamy weryfikacji numerów klubowych i nadamy je brakującym osobom. Co do legitymacji, w tym roku na pewno nie będzie z uwagi na panującą sytuację i konieczność doprowadzenia bazy do wzorowego porządku.

Z pozdrowieniami wasz zarząd NTS