Skip to main content

Informacje – walne NTS 17.05.2023 r.

Szanowni członkowie, zgodnie z poprzednią informacją zebranie odbędzie się 17 maja 2023 r. na strzelnicy MEX w Ząbkach o godzinie 15:00, celem wybrania nowych członków Zarządu Stowarzyszenia. Uprzejmie informuję, że zebranie miało być protokołowane przy udziale notariusza, w tym celu skontaktowałem się z siedmioma kancelariami, dwie z nich wyraziły wstępną zgodę jednak po przedstawieniu szczegółów, zakresu i roszczeń jakie są prezentowane przez konkretną osobę podziękowały i stwierdziły, że nie podejmą się tego zadania. Dlatego też będziemy musieli ogarnąć we własnym zakresie, w związku z tym przygotowałem formularz obecności na tym zebraniu który ułatwi nam kontrolę obecności i umożliwi odpowiednie przygotowanie się, zwyczajnie nie znamy skali zainteresowania a pozwoli nam to skontrolować uprawienia do głosowania by wypełnić roszczenia konkretnej osoby co do poprawności weryfikacji osób uprawnionych do głosowania. Formularz jest obowiązkowy. Termin wypełnienia formularza do 10 maja 2023 r. Oczywiście osoby które nie są zainteresowane zebraniem i nie mają zamiaru stawić się na tym zebraniu prosimy o nie wypełnianie go, a osoby które stawią się, a na liście nie zapisały się w określonym terminie, mają obowiązek okazać potwierdzenie uiszczenia składek, czy to w formie elektronicznej czy papierowej za 2023 r. przed zebraniem.
Link do formularza rejestracyjnego: