Skip to main content

Zebranie Założycielskie – Statut

By 27 lipca 201424 stycznia, 2015Blog

Mamy świadomość że zapisy Statutu są ważne, dotyczą wszystkich członków i władz Stowarzyszenia i wszyscy powinni mieć wiedzę jak powstawał. Dlatego załączamy:

1) Statut w wersji przyjętej przez zebranie założycielskie 07.2014: 2014.07.01 Statutu NTS_zebranie

2) Statut w wersji z zaznaczonymi zmianami (widać ile było zabawy by uporać sie z uwagami krs widocznymi powyżej. Nie ma wszystkich zmian, m.in. wprowadzanych na walnym zebraniu w wyniku dyskusji członków): 20150222_Statut NTS tekst zmiany

3) Statut wersja finalna / aktualna przyjęta na zebraniu założycielskim 01.2015 : 20150222_Statut NTS tekst jednolity fin

Leave a Reply