Skip to main content

Szkolenie przygotowujące do Egzaminu na Patent Strzelecki PZSS 17-18 kwietnia 2021 r.

By 26 lutego 2021Wydarzenia

Szkolenie wstępne przygotowujące do Egzaminu na Patent Strzelecki. Kurs będzie podzielony na dwie części teoretyczną oraz praktyczną i stanowi (poza 3 miesięcznym stażem w klubie sportowym) podstawę formalną dla przystąpienia do egzaminu na Patent Strzelecki.

 

Miejsce szkolenia: Okolice Warszawy, będzie potwierdzone przed rozpoczęciem szkolenia

Zwyczajowe lokalizacje szkoleń to:

  • teoria ul. Jagiellońska (sobota)
  • zajęcia praktycznie na strzelnicy (niedziela)

Program Kursu

Koszt kursu to 500 zł- płatne w dniu rozpoczęcia zajęć

Zapisy mailowo na skrzynkę: sport@nts.edu.pl

Maksymalna liczba uczestników to 10 osób- o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku braku kompletu osób szkolenie jest przekładane na następny wolny termin.