Sprawozdanie finansowe NTS za rok 2016

By 31 października 20176 października, 2020Dokumentacja

Załączamy rozliczenie finansowe za rok 2016 przedstawione na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym. Tak jak w poprzednich latach NTS prowadzony jest społecznie, pro publico bono a członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez lata działalności nie pobierali, nie pobierają i zgodnie ze statutem nie będą pobierać wynagrodzenia w sposób pośredni lub bezpośredni za wykonywaną działalność społeczną.

BILANS 31.12.2016

NTS RZiS 31.12.2016 NTS

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego NTS 2016

Leave a Reply