Skip to main content

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzony w dniu 29.06.2016

By 30 czerwca 20166 października, 2020Dokumentacja

Wczoraj, 29.06.2016 roku, odbyło się ostatnie spotkanie Komisji Rewizyjnej przed Walnym Zebraniem Członków, zaplanowanym na 09.07.2016r.

W wyniku tego spotkania powstał Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym zawiera się:

  • opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego za rok 2015,
  • sprawozdanie z dotychczasowej działalności Komisji Rewizyjnej,
  • wnioski do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu NTS.

Polecam zapoznać się z dołączoną poniżej dokumentacją przed Walnym Zebraniem Członków.

PROTOKÓŁ: Protokół z posiedzenia KR sporządzony w dniu 29.06.2016

Jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej chciałabym podziękować Zarządowi za ciężką pracę nad całym przedsięwzięciem, jakim jest NTS, Członkom Komisji Rewizyjnej, którzy poświęcali swój czas, by praca Zarządu i nasza przebiegała sprawniej, wszystkim Członkom Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego za to, że są aktywni oraz że chcą wspierać naszą inicjatywę. Mam nadzieję, że przyszłe lata będą dla nas wszystkich jeszcze bardziej owocne, a nasza strzelecka pasja będzie dalej się rozwijać.

 

Z poważaniem,

Weronika Święcicka-Salwin.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.