Skip to main content

Albert Kołodziejski nowym szefem PZŁ

By 6 marca 2019Blog

Minister Henryk Kowalczyk powołał w dniu 05.03.2019 nowego Przewodniczącego Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego. Został nim członek NTS- Albert Paweł Kołodziejski.
Albert Paweł Kołodziejski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu
Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie oraz Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył także
podyplomowe studia na Wydziale Mechaniki Budownictwa i Petrochemii Politechniki
Warszawskiej. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i Koła
Łowieckiego „TROP Płock”. Interesuje się strzelectwem (posiada uprawnienia sędziego
i instruktora strzelectwa myśliwskiego) oraz kynologią łowiecką. Posiada rozległą wiedzę na
temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli łowiectwa w Europie. Za jeden
z głównych celów swojej działalności społecznej w strukturach PZŁ stawia sobie poprawę
wizerunku myśliwego w społeczeństwie. Jest zwolennikiem organizacyjnej i ekonomicznej
transparentności oraz efektywności PZŁ jako organizacji społecznej wykonującej zadania
powierzone przez Państwo.

W imieniu Zarządu Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego serdecznie gratulujemy Albertowi objęcia funkcji Łowczego Krajowego i życzymy skuteczności w realizacji założonych celów. Darz Bór, Razem do Celu!

Leave a Reply