Skip to main content

Weterani, Policjanci i Żołnierze dołączają do NTS za darmo!

By 4 lipca 201616 stycznia, 2017Blog

A także płacą tylko 50% składki.

W NTS szanujemy Weteranów, i Obywateli służących w Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Policji i w pozostałych służbach.

Ludzie ci codziennie służą w Polsce i poza jej granicami, często z narażeniem życia abyśmy byli tak jak dotychczas – jednym z najbezpieczniejszych Państw w Europie. Wielu poświęciło ogromną część życia i własne zdrowie zapewniając nam bezpieczeństwo, podczas gdy nie istnieje faktyczny program wsparcia dla Weteranów.

Policjanci i żołnierze pracują często w nienormowanych godzinach pracy, a wynagrodzenia nawet po wielu latach służby pozostawiają wiele do życzenia. Co gorsza jakość i ilość szkolenia strzeleckiego jest dla większości żołnierzy i funkcjonariuszy bardzo ograniczona, a przepisy wewnętrzne formacji uzbrojonych np. Policji zabraniają korzystania z broni służbowej do własnego szkolenia i treningu. NTS zauważa także problem z przestrzeganiem prawa przez Wydziały Postepowań Administracyjnych Policji oraz Żandarmerię Wojskową, w zakresie stosowania Art. 16 p.2 UoBiA – od funkcjonariuszy i żołnierzy (mimo ustawowego zwolnienia i posiadania odpowiedniego przeszkolenia), żąda się niejednokrotnie zdawania standardowego egzaminu na broń kolekcjonerską.

NTS działa organizując strzelectwo.

Stowarzyszenie ma prawie 1000 osób, a w organizowanych szkoleniach brało udział ponad 3 tysiące osób. Od ubiegłego roku wprowadziliśmy szybki i przystępny proces uzyskiwania pozwolenia na broń. Można zapisać się zdalnie a wymagane dokumenty wydajemy w ciagu 7 dni. Standardowo wpisowe wynosi 100 zł, a składka 100 lub 200 zł (w wypadku przynależności do sekcji sportowej). Chcemy wspierać żołnierzy, weteranów i funkcjonariuszy. Jesteśmy Wam to winni i przynajmniej tak możemy podziękować za waszą służbę.

Dlatego Zarząd NTS podjął decyzję jak niżej:

 Od dnia 9 lipca 2016 roku Weterani, Żołnierze i Policjanci dołączają do NTS za darmo. Wpisowe wynosi 0 zł, a uchwała obowiązuje od 9 lipca do 25 grudnia 2016r i decyzją Zarządu NTS zostaje również przedłużona na kolejny rok. Od dnia 9 lipca 2016 roku składka członkowska (uprawniająca do posiadania broni w celu kolekcjonerskim) za udział w stowarzyszeniu dla Weteranów, Żołnierzy i Policjantów wynosi tylko 50 zł czyli 50% składki dla zwykłego członka stowarzyszenia.
Składka za udział w sekcji sportowej (uprawniająca do posiadania broni w celu sportowym) wynosi standardowo 100 zł – całość tej składki przekazywana jest w praktyce dla PZSS.

Uchwała dotyczy:

  1. Żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej.
  3. Weteranów powyższych służb (zgodnie z dyspozycją Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203 Weteranem jest żołnierz lub funkcjonariusz, który pełnił służbę poza granicami kraju nie krócej niż sześćdziesiąt dni.)

 

W imieniu Zarządu NTS,

Prezes Zarządu Maciej Szadkowski

Leave a Reply